Westers historia startade i en fiskaffär

Westers är en av Stockholms största leverantörer av event. Det är ett företag med en anrik historia, där maten fungerat som central punkt.

Starten skedde redan 1929, i form av en fiskaffär på Södermalm. Med tiden blev fiskaffären en mötesplats för matintresserade och 1988 valde man att bredda verksamheten till catering och event.

Med lång erfarenhet, eget cateringkök och egna lokaler vill man på Westers idag gärna bidra med allt från idé och planering till lokal och genomförande.

Jag har på uppdrag av och tillsammans med Kikki Högberg och reklambyrån Högberggruppen bland annat arbetat med att ta fram presentations- och webbmaterial åt Westers.