Tänk framåt!

You are here:
Under flera år har jag, tillsammans med formgivaren Johan Wirén och projektledaren Jan Ferlin, arbetat kontinuerligt med utveckling av kommunikationsstrategier och reklamkoncept för Finansförbundet. Vi har arbetat med det mesta från övergripande profileringsarbete till rekryteringskampanjer.

Den här filmen ingick som en del i kampanj nummer fyra, ”Tänk framåt!”, som framför allt var tänkt att förankra ett nytt kollektivavtal. Men vad gör man när man behöver förankra ett nytt kollektivavtal som tillkommit mitt under en pågående global finanskris? I en tid utan utrymme för särskilda förbättringar.

Att tänka framåt är en positiv uppmaning och kan innebära såväl att tänka smart när det går bra i högkonjunktur som att se positivt på framtiden när det känns tyngre i kristider.

Konceptet är en vidareutveckling av ett underliggande koncept, ”Tänk!”, som vi tidigare tagit fram för Finansförbundet. Filmen är producerad av Filmtecknarna.

Exempel på andra enheter (print) i kampanjen:
Exempel på andra enheter (webb) i kampanjen: