Hur får man med sig personalen?

Till det yttre kanske Systembolaget liknar vilken annan detaljhandel som helst, men Systembolagets uppdrag är bestämt av Sveriges riksdag och de har samhällsansvar som en tydlig drivkraft. Det gör det särskilt viktigt att säkerställa kunskap och kompetens om samhällsuppdraget hos alla anställda.

När Systembolaget i september 2013 skulle lansera en ny sortimentsmodell att arbeta utifrån, förstod man vikten av att få alla anställda (som i sin tur ska hjälpa kunderna att förstå och hitta rätt) att vilja ta till sig den nya modellen. För att kunna hantera utbildningen av flera hundra medarbetare valde man inför lanseringen att skapa ett pedagogiskt upplägg i form av en intern informationskampanj, som bland annat innehöll webbaserad utbildning och film.

Det är på uppdrag av och tillsammans med One Day Interact som jag har arbetat med webbaserade utbildningar och koncept för Systembolaget. Ett annat exempel är en utbildning för butikskommunikatörer om hur man arbetar, skyltar och ger service i butik.