Rent vatten med Wallenius AOT

Rent vatten är en av världens stora frågor – och i den klimatmedvetna tid vi befinner oss borde det vara självklart med miljöeffektiv vattenrening.

Miljöteknikföretaget Wallenius Water (grundat 1996) har utvecklat en kemikaliefri och effektiv metod, Wallenius AOT, för att på ett ekologiskt hållbart sätt kunna rena vatten.

Metoden härmar naturens eget sätt att rena vatten, den är fri från kemikalier och lämnar inga restprodukter. Den bryter effektivt ned organiskt material, håller vattnet fritt från farliga bakterier och förebygger biofilm.

Det är en enkel lösning på ett komplext problem, som miljöeffektivt kan spara pengar för alla företag som är i behov av rent vatten – och som vill ha (eller redan har) en tydlig miljöprofil. Vilka behoven är spelar faktiskt mindre roll. Produkterna används idag för att rena allt från dricksvatten till vatten i olika industriella processer och ballastvatten.

På uppdrag av och i samarbete med Kasselring & Co har jag tillsammans med formgivare Johan Wirén bland annat utvecklat internationella presentationsmaterial för Wallenius Water. Jag har också arbetat med att bygga upp deras webb.