Wineasy

You are here:
  • Wineasy utsnitt1
  • Wineasy utsnitt2
  • Wineasy utsnitt3
Sedan jag arbetade med den svenska Internetoperatören Wineasy har de integrerats i Song Networks (som när jag skriver det här blivit TDC Song), ett av Nordens ledande bolag inom data- och telekommunikation. Jag var med och utvecklade det kommunikativa uttrycket och arbetade med reklamen för Wineasy och deras tjänster, framför allt imageannonser med fokus på användarnytta.