Westers

You are here:
Westers är en av Stockholms största leverantörer av event. Med lång erfarenhet, eget cateringkök och egna lokaler kan man bidra med allt från idé och planering till lokal och genomförande. Jag har på uppdrag av och tillsammans med Kikki Högberg och reklambyrån Högberggruppen bland annat arbetat med att ta fram presentations- och webbmaterial åt Westers.