Wallenius Water

You are here:
 • WW-broschyr1-01
 • WW-broschyr1-02
 • WW-broschyr1-03
 • WW-broschyr1-04
 • WW-broschyr1-05
 • WW-broschyr1-06
 • WW-broschyr1-07
 • WW-broschyr1-08
 • WW-broschyr1-09
 • WW-broschyr1-10
 • WW-broschyr1-11
 • WW-broschyr1-12
 • WW-broschyr1-13
 • WW-broschyr1-14
Wallenius Water är ett miljöteknikföretag som har utvecklat en kemikaliefri och effektiv metod för att på ett ekologiskt hållbart sätt kunna rena vatten. Den patenterade metoden, Wallenius AOT, används idag för att rena allt från dricksvatten till vatten i olika industriella processer och ballastvatten.

På uppdrag av och i samarbete med Kasselring & Co har jag tillsammans med formgivaren Johan Wirén bland annat arbetat fram internationella presentationsmaterial för Wallenius Water. Jag har också arbetat med att bygga upp deras webb. Här är utdrag ur en broschyr: