Vision

Hos Fackförbundet Vision finns plats för ingenjörer, personalvetare, socialsekreterare och ekonomer, präster, behandlingsassistenter, administratörer, medicinska sekreterare, tandsköterskor … Förbundets 160 000 medlemmar representerar över 4 000 yrken, i såväl offentlig sektor som i privata bolag. Vision är partipoliskt obundet och ingår i TCO. På uppdrag av och tillsammans med den interaktiva byrån One Day Interact har jag bidragit till att utveckla en interaktiv utbildning för förtroendevalda kassörer inom Vision.