Utbildningsradion

UR, eller Sveriges Utbildningsradio AB som det egentligen heter, producerar och sänder program i radio och tv. Det fristående bolaget är en del av svensk public service tillsammans med Sveriges Radio och SVT. Uppdraget är att producera och sända kunskapsprogram som breddar, kompletterar och förstärker det andra gör inom utbildningsområdet. För UR har jag framför allt arbetat med direktreklam.