Trafiken i skolan

Trafikeniskolan.se var en större webbplats som byggdes upp för att ge moderna pedagoger tillgång till en faktabank och inspirationskälla i sin undervisning, som på ett eller annat sätt innefattade trafik. Det var Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholms stad som gemensamt stod bakom portalen. Arbetet med trafikeniskolan.se gjorde jag på uppdrag av och i samarbete med Blomquist annonsbyrå.