Thorn

You are here:
Thorn är ett hyr- och finansieringsföretag inom hemelektronik. När jag arbetade med Thorn ingick de i Thorn EMI koncernen, som hade verksamhet i 18 länder. I Sverige hade Thorn butiker och serviceenheter för konsumentmarknaden i hela landet – med tekniska hemmaprylar som TV, stereo, video, datorer, kylar och frysar. Företagssidan levererade totallösningar (som inkluderade allt från kabeldragning till utbildning och support) med exempelvis interaktiva TV-system och informationssystem till företag och olika offentliga miljöer.

Jag har arbetat med annonser, foldrar, brev, skyltar och dr för både privatmarknaden och Thorns avdelning för företag.