Systembolaget

Till det yttre kanske Systembolaget liknar vilken annan detaljhandel som helst, men Systembolagets uppdrag är bestämt av Sveriges riksdag och de har samhällsansvar som en tydlig drivkraft. Det gör det särskilt viktigt att säkerställa kunskap och kompetens om samhällsuppdraget hos alla anställda.

På uppdrag av och tillsammans med One Day Interact har jag arbetat med olika webbaserade utbildningar för Systembolaget. Ett exempel är utbildning för butikskommunikatörer om hur man arbetar, skyltar och ger service i butik. Ett annat exempel går under rubriken ”Det goda kundmötet” och behandlar Systembolagets nya sortimentsmodell.