Sweco

Sweco levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur. Med cirka 14 500 anställda ingenjörer, arkitekter och miljöexperter som arbetar med att planera och utforma framtidens samhällen och städer är man ett av Europas ledande arkitektur- och teknikkonsultföretag. Sweco utför årligen tiotusentals uppdrag i ungefär 70 länder över hela världen, vilket kräver mer än ”bara” god extern koll på vad som händer i världen. Det kräver också genuint god koll på den egna organisationen, tillsammans med kunskaper om och systematiskt arbete för intern utbildning.

Jag har på uppdrag av och i samarbete med Future First arbetat med innehållsutveckling och granskning av interna pedagogiska material för Sweco.