Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige, med uppdraget att främja företagens gemensamma intressen, och företräder idag närmare drygt 60 000 små, medelstora och stora företag.

På uppdrag av och i samarbete med reklambyrån Kasselring & Co har jag arbetat med en presentationsfolder i fickformat för Svenskt Näringsliv.

På uppdrag av och i samarbete med Veritas PR & Communications har jag tillsammans med Johan Wirén (AD) och Nima Sanandaji (författare och samhällsdebattör) också arbetat med utveckla potentiella kommunikativa koncept för Svenskt Näringsliv.