Stockholms läns landsting

 • SLL språktolk 1
 • SLL språktolk 2
 • SLL språktolk 3
 • SLL språktolk 4
 • SLL språktolk 5
 • SLL språktolk 6
 • SLL språktolk 7
 • SLL språktolk 8
 • SLL språktolk 9
 • SLL språktolk 10
 • SLL språktolk 11
 • SLL språktolk 12
Stockholms läns landsting har jag arbetat med i flera skilda projekt och med olika uppdragsgivare.

På uppdrag av reklambyrån Kasselring & Co har jag till exempel arbetat med information kring Hälso- och sjukvårdsförvaltningens nya rutiner och upphandling av språktolkar i form av såväl broschyrmaterial och affischer som e‑brev och informationsmaterial för webben. Till höger ser du exempel på materialet om språktolkar.

På uppdrag av Kasselring & Co har jag i samarbete med den interaktiva byrån One Day Interact också arbetat med att utveckla, uppdatera och lansera webbplatsen Hjälpmedelsguiden – ett informationsverktyg för den som arbetar med eller vill veta mer om förskrivning av hjälpmedel.