Stockholm vatten

Stockholm Vatten tar dels hand om och renar avloppsvatten i och runt Stockholm, dels producerar och levererar man dricksvatten till människorna där. Jag har arbetat med texter som behandlar ämnen som vattenvård, fordonstvätt, städning och miljö.