Spektrum

You are here:

Spektrum var en stor färgfackhandelskedja som fanns representerad i hela Sverige. Efter en sammanslagning heter man idag Colorama och är Nordens största oberoende kedja för färgfackhandel.

För Spektrum har jag arbetat med det mesta från tidningsproduktion med intervjuer, reportage och tips till annonser, broschyrer och produktpresentationer.