Socialtjänstförvaltningen

  • Social2-3
  • Social4-5
  • Social6-7
  • Social8-9
  • Social10-11
Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar, därför behövs familjehem. På uppdrag av och i samarbete med Blomquist annonsbyrå har jag arbetat fram annonser och informationsmaterial för att hjälpa Stockholms stad och Socialtjänstförvaltningens familjehemskonsulter att hitta fler familjehem. Här är ett utdrag: