Skandia

You are here:
  • FaktaOm Förstärkt tjänstepension sid 1 av 4
  • FaktaOm Förstärkt tjänstepension sid 2 av 4
  • FaktaOm Förstärkt tjänstepension sid 3 av 4
  • FaktaOm till anställd sid 1 av 12
  • FaktaOm till anställd sid 3 av 12
  • FaktaOm till anställd sid 4 av 12
  • FaktaOm till arbetsgivare sid 1 av 12
  • FaktaOm till arbetsgivare sid 3 av 12
  • FaktaOm till arbetsgivare sid 8 av 12
Skandia är Sveriges äldsta försäkringsaktiebolag och arbetar internationellt med försäkringar och långsiktigt sparande. I samarbete med reklambyrån Mind Partner har jag byggt upp ett helt brevmallssystem för Skandia Kundservices kommunikation med försäkringstagarna. Jag har också arbetat med information om Skandias pensioner i broschyrform och på webben. Här är några olika utdrag: