Skafab

You are here:
Skafab, Stockholms Kommuns Avfallsförädling AB, ägdes av Stockholms stad och hade det samlade ansvaret för stadens avfallshantering. För Skafab har jag arbetat med broschyrer och produktpresentationer för kontor och småindustri.