SDAB

År 1994 bildade däckbranschen Svensk Däckåtervinning AB, SDAB. Bolaget drivs utan vinstintresse och är branschens svar på förordningen om producentansvar för däck. Man har bland annat till uppgift att organisera insamling och återvinning av alla uttjänta däck, men representerar också däckbranschen gentemot myndigheterna. 

Idag tar SDAB hand om praktiskt taget 100 procent av alla däck i Sverige, vilket bara under år 2015 uppgick till mer än 85 000 ton.

SDAB arbetar för att vara en informationsspridare i den cirkulära ekonomi där allt mer material återvinns och återanvänds. Man vänder sig till såväl däckleverantörer och däckverkstäder som politiker och beslutsfattare. Genom att bevaka och informera om hur gummimaterial från däck kan användas i olika applikationer vill man bidra till högre materialåtervinning. Återvunnet däckmaterial används idag till allt från cykelbanor, lekplatser och löparbanor till ridsportarenor, konstgräsplaner och vattenrening.

På uppdrag av och i samarbete med YMR kommunikation har jag bland annat arbetat fram nyhetsmaterial för SDAB:s Re:Bounce.