Rikspolisstyrelsen

Kvarteret Kronoberg på Kungsholmen i Stockholm är klassat som skyddsobjekt, vilket ställer särskilda krav på alla som arbetar där. I samarbete med projektledare Happyli (Li Kans Kumlien) och formgivare Petra Lundin har jag arbetat fram information kring ett nytt besökssystem och nya säkerhetsrutiner för alla som arbetar i kvarteret. Arbetet skedde på uppdrag av Rikspolisstyrelsen, en av de myndigheter som är stationerade i kvarteret Kronoberg.