Retain24

You are here:
  • Retain24
  • Retain24-2
Retain24 är en komplett leverantör av system för olika typer av elektroniska presentkort. Företaget har en fin kundlista och man hjälper sina kunder med allt från analys och produktion av presentkort till integration och exponering i butik. Tillsammans med James Göransson, interaktionsdesigner och webbformgivare, har jag arbetat med att förnya Retain24s webbplats. Uppdraget omfattade idéutveckling, strukturarbete och produktion av nytt innehåll.