Restaurang Kashmir

  • Kashmir-2
  • Kashmir-detalj2
Omprofilering av Stockholms äldsta indiska restaurang, Kashmir, och nyprofilering av deras bar K2. Den indisk-pakistanska restaurangens nya koncept syntes inte bara på skyltar och i menyer utan presenterades också i pressmeddelanden, annonser, broschyrer och dr till företag och privatpersoner.