Projektengagemang

Projektengagemang är en konsultkoncern verksam inom infrastruktur, byggnader, energi och industri. Organisationen bygger på en rad dotterbolag i samverkan. Det är en koncern i stark tillväxt, där man ser partnerskap som en intressant samarbetsform. Att många medarbetare är delägare bidrar lika mycket till att bygga engagemang och ansvarstagande som att knyta viktig kompetens närmare företaget. På uppdrag av och i samarbete med Veritas PR & Communications arbetar jag och art/creative director Johan Wirén (JESW) med kommunikativt stöd till Projektengagemang i stort och enskilda bolag inom koncernen. Uppdraget har hittills omfattat såväl varumärkes- och konceptutveckling som annonsproduktion.