Prevent

Ett kunskapsnav i arbetsmiljöfrågor

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK – det vill säga fack och arbetsgivare tillsammans – och arbetar för att inspirera och stödja arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser.

Den som mår bättre, presterar bättre.

Prevent förmedlar dels kunskaper om hur man med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Dels utvecklar man produkter och metoder för att ge arbetsplatserna bra stöd i arbetsmiljöarbetet.

Jag har på uppdrag av Prevent hjälp till med språk- och innehållsutveckling av pedagogiska material.