McDonald’s är en av världens största restaurangkedjor, bara i Sverige har McDonald’s fler än 200 restauranger. Jag arbetade med reklamkampanjen Millenniets hjältar som innehöll det mesta från intern rekryteringskampanj och införsäljning till extern reklamkampanj med annonser i riks-, lokal och fackpress, radio, brev, skyltar…