• MW 01-2
  • MW 02
  • MW 03-2
  • MW 06
  • MW 05-2
  • MW 08
  • MW 07-2
  • MW 10
  • MW 11-2
MarketWatch är ett kreativt undersökningsföretag som även fungerar som strategisk partner i kommunikationsfrågor. Tillsammans med formgivaren Carina Stegfors (stegforsdesign) har jag arbetat fram ett flexibelt presentationsmaterial åt MarketWatch. Flexibiliteten ligger till stor del i möjligheten att pussla ihop och förändra materialet utifrån vem mottagaren är.

Här är några exempel på sidor.