Manpower

You are here:
Manpower är ett av världens största bemannings- och ”Human Resource”-företag med verksamhet i 67 länder. Jag har bland annat arbetat med en handbok för den som planerar att hyra in personal.