Lidingö energi

  • Lidingö energi års-1
  • Lidingö energi års-2
Sedan jag arbetade med de två bolagen Lidingö Energi och Lidingö Energi försäljning har de integrerats i Birka Energi/Fortum som är ett av Östersjöregionen ledande energibolag. Jag har arbetat med såväl årsredovisningar och dr som annonser och foldrar för både Lidingö Energi och Lidingö Energi försäljning.