Länsstyrelsen

År 2007 gav regeringen länsstyrelserna i uppdrag att regionalt samordna sina insatser mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelserna i Västernorrlands och Jämtlands län valde att samarbeta och som en del i uppdraget genomförde man en kartläggning om kännedomen om prostitution och människohandel i de båda länen. Jag har på uppdrag av Högberggruppen bearbetat rapporten för att göra informationen bättre tillgänglig för allmänheten.