Kulan

Barn och unga har rätt till kultur!

Med tydliga mål för kulturarbetet i förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola har Stockholms stad utvecklat Kulan – en mötesplats och ett verktyg för att skapa kontakt mellan pedagoger och kulturaktörer. Tanken med Kulan är att inspirera och göra det enklare för barn och unga att ta del av kulturupplevelser med kvalitet i det breda utbud som finns. Förhoppningen är att Kulan ska inspirera lärare, förskollärare eller fritidspedagog till hur man kan integrera kulturupplevelser i verksamheten.

Uppdraget har varit uppbyggt i olika delar. Vi har bland annat utformat en devis för att tydliggöra och förmedla innebörden av Kulan: Kulan – för att barn och unga växer med kultur. Därefter har vi utformat och producerat kampanjupplägg, idékoncept och kampanjenheter gentemot skola och förskola.

Arbetet har skett på uppdrag av och i samarbete med Veritas PR & Communications. AD/CD heter Johan Wirén. Illustratör är Arvid Steen.