Karolinska sjukhuset

Karolinska sjukhuset ligger i Stockholm och är ett av landets stora akutsjukhus. I samarbete med Fidelity Stockholm och Raketreklam har jag arbetat fram presentationer av sjukhusets olika arbetsområden och skrivit annonser för seminarier.