HSB

You are here:
HSB är Sveriges största konsumentägda organisation för sparande, byggande och förvaltning av bostäder. I samarbete med Pluto annonsbyrå har jag arbetat med flera reklamkampanjer för HSB:s bostadsprojekt i och runt Stockholm. Ett arbete som inneburit det mesta från att skriva annonser, broschyrer, säljmaterial och projektbeskrivningar till att arbeta fram nytt kommunikativt koncept.