Fujitsu-ICL

You are here:
Fujitsu-koncernen är ett av världens största IT-företag. Jag arbetade tidigare med marknadsföringen av deras produkter (produktdelen hette då Fujitsu ICL). Förutom att presentera hela produktsortimentet i katalog har jag arbetat med olika broschyrer och dr-kampanjer.