Finansförbundet

  • FF-T6affischer
  • FF-T5affisch
  • FF-T5-annons
  • FF-T3
Finansförbundet är den fackliga organisationen för alla anställda inom bank och finans. På uppdrag av och i samarbete med reklambyråerna Kasselring & Co och Spirit Stockholm har jag tillsammans med formgivaren Johan Wirén kontinuerligt arbetat med utveckling av kommunikationsstrategier och reklamkoncept för Finansförbundet, från övergripande profileringsarbete till rekryteringskampanjer.