Europolitan

You are here:
Sedan jag arbetade med Europolitan har de hunnit bli först en del av Telenor och därefter en del av Vodafone, som är en av världens största mobiloperatörer. Jag har arbetat med Europolitan i deras kommunikation med befintliga kunder, bland annat genom att presentera nya tjänster och möjligheter, informera och ställa frågor i olika dr.