Eskilstuna kommunfastigheter

Eskilstuna kommunfastigheter AB är Eskilstunas ledande fastighetsbolag och äger cirka 5 800 lägenheter och 150 000 kvm industrilokaler. Utöver det förvaltar man cirka 500 000 kvm kommunala verksamhetslokaler, som skolor och kontor. Tillsammans med James Göransson, interaktionsdesigner och webbformgivare, har jag arbetat med att förnya Eskilstuna kommunfastigheters webbplats. Den skulle bli mer användarvänlig, kännas mer modern och ligga i linje med ett antal kärnvärden som fanns framtagna inom ramen för kommunikationsplanen. Uppdraget bestod i att projektleda, idéutveckla, strukturera och producera innehåll (från funktionalitet till tonalitet, text, design och bildspråk) för den nya hemsidan – fram till dess att den skulle kunna driftsättas av en teknisk leverantör (vilket ännu inte är gjort när jag skriver det här). Arbetet har skett på uppdrag av Veritas PR & Communication.