Com hem

You are here:
Com hem levererar bredband och tv till en stor del av Sveriges hushåll. Företaget grundades på 1980-talet av Telia. För Com hem har jag bland annat skrivit presentations- och butiksmaterial, annonser, förpackningar och broschyrer.