Bonnier Fastigheter

Bonnier fastigheter äger och förvaltar kommersiella fastigheter inom Storstockholm. På uppdrag av Bonnier Fastigheter och projektledare Martin Östergren har jag och formgivaren Ysabel Knyphausen tillsammans arbetat med att skapa en jubileumsbok för Bonnier fastigheter.