BildaBostad

BildaBostad är ett informationsprojekt initierat av Stockholms stad i syfte att informera stockholmarna om skillnader mellan boendeformerna hyresrätt och bostadsrätt och hur bostadsrättsombildning fungerar. Den här delen av informationsprojektet vänder sig främst till allmännyttans hyresgäster i ytterstaden och informerar om möjligheten att friköpa fastigheten de bor i, hur en ombildning går till och vilken hjälp som finns att få i ombildningsprocessen. Uppdraget är ett renodlat informationsprojekt med uttryck i olika kanaler, i form av såväl webb som trycksaker och informationsmöten. Uppdraget sker på uppdrag av och i samarbete med Veritas PR & Communications.