Amanda Egilson

You are here:
Amanda Egilson är smyckesdesigner och har tidigare gjort sig känd under namnet Namnsmycken.com. I samband med expansionsplaner arbetade jag på uppdrag av och tillsammans med reklambyrån Högberggruppen fram ett koncept där Amanda började sälja sina smycken under eget namn. Vi arbetade bland annat fram annonser, pressmaterial och förpackningsmaterial. På uppdrag av Amanda har jag även skrivit för hennes webb. I ett senare skede har jag tillsammans med byråerna Högberggruppen och APW också fortsatt att utveckla Amandas uttryck i nya annonser.