Den viktiga vardagliga kommunikationen

Du som vill nå framgång med ditt företag eller din organisation vinner mycket på att bry dig om och förstå värdet av den viktiga vardagliga kommunikationen. Dels den externa till befintliga (och potentiella) kunder, det vill säga att du vårdar de kunder du redan har. Dels den mycket värdefulla interna kommunikationen, som ofta lägger grunden till lönsamma affärer och väl fungerande organisationer.

Det är inte alltid någon bra idé att lägga dyra pengar på stora kampanjer för att locka till sig nya kunder, om man inte är överens internt. Inte heller om man inte klarar att leva upp till de befintliga kundernas förväntningar. Kostnaden för att behålla de kunder du redan har är nästan alltid avsevärt lägre än kostnaden för att locka till sig nya.

Tydlighet är ofta en nyckel till bra kommunikation. Här är de tydliga med att det är förbjudet ”to throw itself of head to the swimmingpool”. Vad nu det kan betyda?!