Bär dina egna budskap

Amanda Egilson är smyckedesigner och har tidigare gjort sig känd under namnet Namnsmycken.com. I samband med expansionsplaner arbetade jag på uppdrag av och tillsammans med reklambyrån Högberggruppen fram ett koncept där Amanda började sälja sina smycken under eget namn. Vi arbetade bland annat fram annonser, pressmaterial och förpackningsmaterial.

Amanda designar och tillverkar smycken med personliga budskap. Affärsidén och hennes ursprungliga drivkraft bottnar i känslan av att det är roligt att göra saker som andra tycker är så fina att de vill bära dem. Idag hittar du hennes smycken på såväl nyförlösta mödrar som internationella hårdrocksartister. Namnsmycken har blivit en trend som håller i sig och man kan nog säga att Amanda är en av dem som bidragit till att göra den trenden så stark.

På uppdrag av Amanda har jag även skrivit för hennes webb. I ett senare skede har jag tillsammans med byråerna Högberggruppen och APW också fortsatt att utveckla Amandas uttryck i nya annonser. Här är två.