Category Archives: Om

You are here:

All kommunikation beror på mottagarens villkor

F8 Kukis

All kommunikation beror på mottagarens villkor – uttryck dig så att din mottagare förstår Kunskap och bra kommunikation är det mest effektiva redskapet om man vill skapa positiv förändring. Men skapandet av bra kommunikation ställer krav: Eftersom all kommunikation beror på mottagarens villkor är till exempel kunskap om mottagaren en förutsättning. För att kunna kommunicera…