Category Archives: Om den viktiga vardagen

You are here:

Bär dina egna budskap

AE halvsida2

Amanda Egilson är smyckedesigner och har tidigare gjort sig känd under namnet Namnsmycken.com. I samband med expansionsplaner arbetade jag på uppdrag av och tillsammans med reklambyrån Högberggruppen fram ett koncept där Amanda började sälja sina smycken under eget namn. Vi arbetade bland annat fram annonser, pressmaterial och förpackningsmaterial. Amanda designar och tillverkar smycken med personliga budskap. Affärsidén…

Den viktiga vardagliga kommunikationen

Du som vill nå framgång med ditt företag eller din organisation vinner mycket på att bry dig om och förstå värdet av den viktiga vardagliga kommunikationen. Dels den externa till befintliga (och potentiella) kunder, det vill säga att du vårdar de kunder du redan har. Dels den mycket värdefulla interna kommunikationen, som ofta lägger grunden…