All kommunikation beror på mottagarens villkor – uttryck dig så att din mottagare förstår

Kunskap och bra kommunikation är det mest effektiva redskapet om man vill skapa positiv förändring. Men skapandet av bra kommunikation ställer krav: Eftersom all kommunikation beror på mottagarens villkor är till exempel kunskap om mottagaren en förutsättning. För att kunna kommunicera effektivt måste vi ta reda på hur vår mottagare tänker, tycker och känner.

Väl fungerande kommunikation ställer också höga krav på det språkliga arbetet. Vi har språket gemensamt och med hjälp av språket kan vi få mottagaren att känna att avsändaren lyssnar och förstår. En oerhört viktig faktor för dig som vill lyckas nå fram med ditt budskap.

I Spanien förstår människor att Kukis gör kreativa kakor och andra bakverk. För mig var det först inte självklart.